Bilder från aktiviteter

Barnen tittar på en daggmask

Barnen studerar en daggmask. Vi lärde oss att den har inga tänder. Masken suger i sig sin föda

 

Barnet kastar sagotärningar och berättar sen en egen saga av bilderna från tärningarna

Sagotärningar inspirerar barnens fantasi. De lär sig även turtagning och att våga prata inför de andra barnen i gruppen

Barnen lyssnar på en saga på lärplattan 

Barnkonventionen - Säga sitt 

Barnen tittar på saga på lärplattan - Lika värde

Barnkonventionen - Lika värde

Uppdaterad: