Familjedaghemmen behöver dina kontaktuppgifter

Har familjedaghemmet aktuella kontaktuppgifter för dig som är vårdnadshavare? Det är en förutsättning för snabb kommunikation, angeläget av säkerhetsskäl och en viktig del av vår krisberedskap.

Bekräfta eller uppdatera dina kontaktuppgifter

I e-tjänsten IST Guardian lägger du enkelt in ditt mobilnummer och din e-postadress. Du loggar in med e-legitimation och på startsidan för e-tjänsten finns tydliga instruktioner. Alla vårdnadshavare ska lägga in sina kontaktuppgifter.

Du ska inte registrera dina kontaktuppgifter i några andra e-tjänster. Vi behöver ha alla vårdnadshavares kontaktuppgifter samlade på ett ställe.

Dina adressuppgifter hämtar vi från Skatteverket.

Har du nyligen registrerat dina kontaktuppgifter i eBarnUngdom, överförs de automatiskt. Du ska då bara kontrollera att de stämmer.

Registrera och kontrollera dina kontaktuppgifter

E-tjänster för ditt barns vistelse i förskolan och familjedaghem

Läs på uppsala.se om hur kommunen behandlar personuppgifter

Tack för hjälpen!
Utbildningsförvaltningen

31 maj 2022