Bilder från aktiviteter

Kåbo och Luthagens familjedaghem har ett gemensamt Pelle och Majalopp i juni, en slinga som går i Stabbyskogen. Nöjda och glada barn med medaljutdelning och fika i det gröna efteråt

Startskylt Pelle och Majaloppet

Pedagog och barn som går Pelle och Majaloppet

Ansiktsmålade barn med skylten Pelle och Majaloppet

Barn med nummerlappar

 

 

 

Uppdaterad: