Kåbo familjedaghem

 Barn i skogen

Våra öppettider är vardagar 7.00-17.00

Kåbo familjedaghem består av två dagbarnvårdare. Vi arbetar tillsammans i en gemensam lokal med våra barngrupper under två dagar i veckan. Lokalen finns på Birkagatan i Uppsala, med skogen nära till hands.

Vi tränar motorik, språk och matematik 

Här tränar barnen sin motorik, lär och leker tillsammans, upptäcker och undersöker. Övriga dagar vistas barnen i våra respektive hem. Vi använder oss av mycket naturmaterial vid pyssel och vi arbetar med språk, sång och matematik i vardagen. För oss är det viktigt med trygga barn och föräldrar.

Kontakt

Dagbarnvårdare
Marie Eidhagen

Kontakt

Dagbarnvårdare
Madeleine Selling
Uppdaterad: