Gränby familjedaghem

Barn forskar i naturen

Våra öppettider är vardagar 7.00-17.00

Vi är i naturen, har vardagsmatematik och sjunger tillsammans

Här i Gränby har vi nära till naturen och till en 4H-gård. Varje dag är vi utomhus med barnen och besöker olika parker eller går till skogen. Vi går ofta till biblioteket för att läsa eller låna böcker. Två dagar i veckan träffas vi i vår gemensamma lokal som ligger i Nyby och jobbar tillsammans som grupp med alla barnen. Då kallar vi oss för Sandtrollen.

När vi är i naturen har vi naturskola. Vi utforskar naturen i skogen, på ängen och i parken med kikare och lupp. Ofta tar vi hem material för att arbeta vidare med dem. Kottar, pinnar, löv eller blommor utifrån årstiden. Vi tränar vardagsmatematik genom att räkna allt och sjunger på olika språk. Barnen får uppleva och lära sig vara rädda om naturen. Ibland plockar vi sopor som vi sorterar i vårt soprum. Vi arbetar med olika projekt, till exempel årstider eller kompostering. Varje år tar barnen gångpolarmärke och deltar i Gränbyloppet.

Kontakt

Dagbarnvårdare
Elisabeth Koljonen
Uppdaterad: