Hagunda familjedaghem

Flicka med hund

Våra öppettider är vardagar 7.00-17.00

I Hagunda familjedaghem arbetar vi i två grupper: Ekorrarna i Ramstalund och Upptäckarna i Asplunda (nära Lurbo). 

Vi vill vara en verksamhet där barnen utvecklas och tar hänsyn, har kamratskap, får en god grund att stå på inför kommande utbildning och där glädje och kreativitet finns i vardagen. Vi värnar om barnens lust att leka och ser det som en viktig del i verksamheten där de lär sig empati, turtagning och det sociala spelet. Vi väver in språk, matematik och naturkunskap i både spontana och planerade aktiviteter. 
Vi har ofta aktiviteter ute i skogen samt i närmiljön på lekplatser. Vi har även verksamhet i stan och tillgång till gemensamma lokaler på Birkagatan och Ferlinsgatan. 

 

Kontakt

Dagbarnvårdare
Diana Ivis

Kontakt

Dagbarnvårdare
Reancy Lundgren Rindebratt

Kontakt

Dagbarnvårdare
Olina Lindgren

Kontakt

Dagbarnvårdare
Hillevi Asplund

Kontakt

Dagbarnvårdare
Ulla Gauffin Onsbjer

Husdjur finns i familjedaghemmet.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Hagunda familjedaghem