Rasbo familjedaghem

Barn målar

Våra öppettider är vardagar 6.30-17.15

I Rasbo familjedaghem bor vi alla med naturen runt knuten och barnen kan utforska natur och växtlighet varje dag. Klättra i träd, upptäcka ekorrar eller kanske en ormvråk, träffa tama husdjur eller besöka en lantgård. Våra skogsryggsäckar fyller vi med material för vardagspedagogik ute i naturen: aktivitetskort, pyssel och böcker att läsa.

Vi upptäcker och skapar i naturen

Från maj till oktober tar vi en gång i veckan med våra barngrupper till trollskogen, där vi har ett stort tält och vildmarkskök. Vi är ute hela dagen och barnen kan leka utan att bli störda. Vi använder det som finns i naturen för att upptäcka, utforska och skapa. Under vinterhalvåret, oktober till april, träffas vi en dag i veckan i vår gemensamma lokal Alphyddan, Rasbo kyrkas lokal för barnverksamhet. Då får barnen öva att vara i stor grupp att får fler jämnåriga att leka med.

Lek och föreställningar med teman

Vi jobbar efter ett tema under året, till exempel cirkus. Vi utgår från sånger som hör till temat och leker med barnen fram en saga, en teater. Tillsammans med barnen tillverkar vi kulisser, scenkläder och dekorationer. I maj eller juni bjuder vi in barnens föräldrar och syskon till en musikalföreställning, där varje barn har en roll. Föreställningen håller vi på scenen i Rasbokils bygdegård. Varje barn får en egen bok efteråt, med sagan, alla sångtexter och sin egen roll på framsidan.

Lucia firar vi tillsammans med föräldrarna, med fika som barnen hjälpt till att baka. Barnen ger en julklapp till sina föräldrar som de själva tillverkat och varje barn får en julklapp från oss.

Kontakt

Dagbarnvårdare
Eva Strandell

Kontakt

Dagbarnvårdare
Karolina Lagergren

Kontakt

Dagbarnvårdare
Felicia Kallström

Kontakt

Dagbarnvårdare
Eva Skantz

Kontakt

Dagbarnvårdare
Veronica Gustavsson
Uppdaterad: