Bilder från aktiviteter

Här är bilder som visar våra aktiviteter.

Uppdragskort

Naturen är en viktig lärmiljö. Här är Lilla skogen utanför husknuten där vi leker och lär

Kantareller i en korg

Skogen är full av kantareller på hösten som vi plockar och lagar något gott av

Information om älgen

Älgtema

Bild på en bondgård med djur som barn och pedagog samtalar om

Vi erbjuder barnen språk, matematik och natur inne som ute i våra lärmiljöer

Uppdaterad: