Sunnersta familjedaghem

Barn sitter i ring 

Våra öppettider är vardagar 7.00-17.00

I Sunnersta familjedaghem arbetar tre dagbarnvårdare.

Vi sjunger, har gymnastik och gör utflykter

Vi vill vara en verksamhet där barnen utvecklas och tar hänsyn, har kamratskap, får en god grund att stå på inför kommande utbildning och där glädje och kreativitet finns i vardagen. Vi värnar om barnens lust att leka och ser det som en viktig del i verksamheten där de lär sig empati, turtagning och det sociala spelet. Vi väver in språk, matematik och naturkunskap i både spontana och planerade aktiviteter. 

Vi förlägger verksamheten ute så mycket vi kan. Grupperna träffas ofta utomhus för utflykter, matlagning, pulkaåkning, skridskor och besök på friluftsgården Alnäs, samt besöker teater och bibliotek med mera.

Kontakt

Barbara Leal

Kontakt

Marie Andersson

Kontakt

Åsa Gertz

Husdjur(hund)finns i hemmet

Uppdaterad: