Om familjedaghem

Familjedaghemmen har små grupper med barn i olika åldrar, i lugn hemmiljö. Det är en trygghet för föräldrar och barn att träffa samma person både morgon och kväll. Vi besöker vår närmiljö och är ofta i naturen.

I ett familjedaghem ingår ditt barn i en liten barngrupp i hemmiljö, dagbarnvårdaren tar emot barnen i sitt hem. Barnen i familjedaghemmen är 1–5 år och det är bara 6–7 barn i en barngrupp. Det skapar en lugn miljö för barnen. Eftersom grupperna är åldersblandade lär barnen av varandra, visar hänsyn och tar ansvar.

Vi jobbar med vardagspedagogik. Det kan handla om att lägga in matematik under utflykten i skogen där de räknar, mäter och undersöker. Språkutvecklingen stimuleras i sångstunderna och andra vardagliga aktiviteter. Målet är att väcka nyfikenhet till ett fortsatt lärande. 

Så här fungerar familjedaghemmen

Varje familjedaghem har egna rutiner. Dagbarnvårdarna planerar dagarna själva, de har därför möjlighet att lyssna på barnens behov och intressen. Barngrupper från olika familjedaghem träffar varandra varje vecka. På så sätt får barnen också en gemenskap i en större barngrupp.

Exempel på aktiviteter:

  • Upptäcker närmiljön med skog, lekparker, parker och mycket mer.
  • Upplever det kulturella utbudet i Uppsala med teater, bibliotek, museum, kulturbyggnader och naturreservat.
  • Gör studiebesök efter barnens nyfikenhet och intressen, exempelvis åker vi till en 4H­-gård eller till Botaniska trädgården.

Informationsblad om familjedaghem, för utskrift (PDF, 871 KB)

Information sheet about family day care, for printing (PDF, 837 KB)

Utvecklingssamtal

Familjedaghemmet erbjuder ett samtal per år kring ditt barns utveckling. Då utgår vi från Skolverkets Allmänna råd för pedagogisk omsorg samt Läroplanen Lpfö 18. 

När en dagbarnvårdare har semester

När dagbarnvårdarna har semester och vid annan typ av frånvaro samarbetar personalen. Barnen vistas under den perioden hos andra dagbarnvårdare. Under ledighet vid sommar, jul och nyår kan vi vid behov även samordna så att barnen vistas i våra lokaler i centrala Uppsala, alternativt på en förskola. 

Uppdaterad: