Måltider

Måltiderna lagas från grunden hemma hos dagbarnvårdarna. Barnen får frukost, lunch och mellanmål. Varje familjedaghem har en matsedel.

Grönsaker och mat

När dagbarnvårdarna gör utflykter till skogen tillsammans med barnen tar de ofta med maten och lagar den utomhus över öppen eld. 

Familjedaghemmen firar också högtider och traditioner lite extra, som lucia, jul, påsk och midsommar.

Specialkost

Om ditt barn är matallergiker så är det viktigt att vi vet vad barnet är allergiskt mot. Vid konstaterad allergi ska läkarintyg uppvisas. 

Uppdaterad: