Tuna familjedaghem

 Barnen leker ute

Våra öppettider är vardagar 7.00-17.00.

I Tuna familjedaghem arbetar tre dagbarnvårdare, Britt-Sofie och Åsa som har varsin barngrupp och Stephanie som arbetar 40 procent. Stephanie fungerar som vikarie när någon av oss andra är lediga och finns ibland med när vi träffas i vår gemensamma lokal. Barnen är i våra respektive hem och en dag i veckan träffas vi och har aktiviteter tillsammans i vår lokal Kyrkstugan.

Vi utvecklar barnens språk och är i naturen

Vi arbetar bland annat med Före Bornholmsmodellen för att barnen ska utveckla och bli mer medvetna om språket. Det förbereder dem inför den träning de senare får i skolan, att läsa och skriva. Tillsammans undersöker vi språket genom rimlekar och ramsor. Barnen märker hur ord låter, inte bara vad de betyder. De hör att ord rimmar och hur olika ord kan börja och sluta med samma ljud.

Vi är mycket ute i naturen och pratar om allt vi ser och upplever. Vad gör man till exempel om man går vilse i en skog?  Vi pratar om hur man lägger ut pinnar och kottar över stigen som ett spår till de som söker och hur man stannar och kramar en trädkompis tills man blir hittad. 

Kontakt

Dagbarnvårdare
Britt-Sofie Lundin

Kontakt

Dagbarnvårdare
Åsa Giertz Eriksson

Kontakta oss

föräldraledig
Stephanie Khoury
Uppdaterad: